SGK İşveren Rehberi

İşverenlerce çalışılmadığına dair Bildirimin SGK'ya bildirilmesi

 E-Ödenek Programının kapsamı ve mahiyetine ilişkin hususları açıklamak ve programın işleyişi hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri belirlemek üzere 03/08/2012 tarihli ve 2012/28 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelgenin “B) işveren Modülü başlıklı bölümünde; “Çalışılmadığına dair bildirimin süresinde yapılması için Kurum tarafından işverenlere e-posta gönderilecektir. E-posta gönderilebilmesi için işverenlerin e-posta adreslerini Kuruma bildirmeleri gerekmektedir. işverenlerin elektronik posta adreslerini Kuruma ulaĢtırmaları hakkında bildirilecek son tarih 01/10/2012 olup, bu tarihe kadar 2011/50 sayılı Genelgenin çalıĢılmadığına dair bildirimle ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir” ifadesine yer verilmiştir. Anılan Genelgede belirtilen süre 30/09/2012 tarihli duyuru ile 31/12/2012 tarihine kadar uzatılmıĢtır. ĠĢverenlerin e-posta adreslerinin ve cep telefon numaralarının giriĢ yapılacağı ve Kurum tarafında kayıt altına alınacağı menü çalıĢılmadığına dair bildirim giriĢi ekranında uygulamaya açılmıĢtır. Bahsedilen menüye http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do web adresinden ulaĢılacağı hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. ĠĢverenlerce e-posta adresleri ve cep telefon numaraları bu güne kadar söz konusu menüden Kurum kayıtlarına girilmiĢ olup bundan sonra da girilmeye devam edilecektir.

Ancak birinci basamak sağlık kuruluĢları (işyeri hekimleri, aile hekimleri, sağlık ocakları) tarafından düzenlenen raporların E-ödenek programı aracılığı ile Kuruma gönderileceği tarihe kadar, uygulamada birliğin devam etmesi amacıyla, iĢverenlerin 4/a kapsamındaki sigortalılarına verilen istirahat raporları için yapılan çalıĢılmadığına dair bildirim giriĢ iĢlemlerinin 2011/50 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda uygulanmasına devam edilecektir. (SGK Duyurusu)

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir