İş Kanunu İşlemleri

İşçinin işten çıkarılmasını gerektiren nedenin varlığı halinde işveren ne kadarlık sürede işçiyi işten çıkarabilir?

  • www.isakarakas.com  en çok gelen sorulardan biri de “İşçinin işten çıkarılmasını gerektiren nedenin varlığı halinde işveren ne kadarlık sürede işçiyi işten çıkarabilir?” sorusudur.
Cevap: Bilindiği üzere 4857 s. İş Kanunun  25. m. de gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, işverenin, işçisinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu öğrendiği günden başlayarak 6 (alt)ı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren 1 (bir) yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde 1 (bir) yıllık süre uygulanmaz. Belirtilen durumlarda çalışan işverene zarar vermişse  ayrıca Borçlar Kanunu hükümlerine göre maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı da bulunmaktadır.
KAYNAK: İsa KARAKAŞ, TAMAMI AÇIKLAMALI-ÖRNEKLİ “BORÇLAR KANUNU Muvacehesinde Tüm İşyerleri-İşveren ve Çalışanlar için İŞ KANUNU UYGULASIYLA İHTİLAFLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI” MART/2012, ANKARA, MUhasebe&Sosyal Güvenlik Kitapevi/WWW.muhasebesgk.com
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir