İş Sağlığı ve Güvenliği SGK İşveren Rehberi

İş kazaları artık elden bildirilemeyecek!

 Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “İş kazasının bildirimi ve bildirim süresi” başlıklı 35. maddesinin1. fıkrasının (b) bendinde; “Ek-7’de yer alan iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesini vermekle yükümlü olanlar tarafından e-sigorta ile Kuruma bildirilir veya doğrudan ya da posta yoluyla ilgili üniteye gönderilir.” Hükmü yer almaktadır. 28 Şubat 2012 tarihine kadar bildirim elden veya posta ile yapılmakta iken belirtilen tarihten itibaren SGK , İş Kazası ve Meslek Hastalığı Formu’nun elektronik ortamda gönderilmesi için hazırlanan bilgisayar programını işletime açmış bulunmaktadır.

Bu bağlamda işverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu’na www.sgk.gov.tr adresinden, E-SGK başlığı altında yer alan Diğer Uygulamalar menüsü içinde bulunan Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden Hizmet Akdi İle Çalışanlar başlığı altındaki İşveren Bildirim İşlemleri ekranından ulaşılabilmektedir. Söz konusu formun doldurulması ve Kuruma gönderilmesine ilişkin bilgiler anılan ekranda yer alan kullanım kılavuzunda açıklanmıştır. Programın uygulamaya açıldığı 28/02/2012 tarihinden itibaren, İş Kazası Meslek Hastalığı Bildirim Formu yukarıda açıklandığı şekilde elektronik ortamda doldurularak Kuruma gönderilebilmektedir. Bildirim, elektronik ortamda yapılabileceği gibi, internet erişiminin bulunmadığı yerlerde kağıt ortamında da Kuruma gönderilebilecektir.

Bildirimin elektronik ortamda yapılmaması halinde idari para cezası uygulanmamaktadır.

KAYNAK:İsa KARAKAŞ, “İŞ KAZASI&MESLEK HASTALIĞI İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI” 2012, 2.BASKI, MUHASEBE&SOSYALGÜVENLİK KİTAPEVİ/WWW.muhasebesgk.com

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir