Özürlü Rehberi Teşvik İşlemleri

Engelli istahdamı, en cazip teşvik haline geliyor

Engelli işçi çalıştırma zorunluluğunda bulunan işyerleri bu yükümlüğü yerine getirmediği her ay ceza  kesilmektedir. Yeni teşvikle engelli çalıştıranlar hem cezadan kurtulacak. hem de teşvikten yararlanacak.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Engelli istihdam eden işyerleri teşvik edilecek. Korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde 100’ü oranında işyeri indirimi yapılacak.

Türk Standartları Enstitüsü’nün en üst organı olan Genel Kurul’da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da temsil edilecek.

Tasarıyla engelli istihdamı teşvik ediliyor. Bu kapsamda, korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kuruluşlar tarafından karşılanan tutar dahil, yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının yüzde yüzü oranında işyeri indirimi yapılacak. İndirim her bir engelli çalışan için 5 yıl süreyle uygulanacak. Yıllık indirilecek tutar, her engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının yüzde 150’sini aşamayacak.  Bu bentte yer alan oranı, engellilik derecelerine göre yüzde 150’ye kadar arttırmaya veya tekrar kanuni oranına indirmeye Bakanlar Kurulu; bendin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Aile ve Sosyal Politikalar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşünü alarak Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir