SGK İşveren Rehberi

E-Borcu Yoktur Aktivasyonları

SGK’dan borcu yoktur yazısı talebinde bulunan işverenlerin, e-Borcu Yoktur aktivasyonlarını yaptırmaları halinde internet ortamında bu yazılarını alabilme imkanları bulunmaktadır. İşverenlerimizin e-Borcu Yoktur aktivasyonlarını yaptırmaları bu işlemlerini kolaylıkla sonuçlandırabilmelerini sağlamaktadır.

Diğer taraftan, Kamu İhale Kurumu tarafından düzenlenen ve 24/4/2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (e) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, Kamu İhale Kurumunca, Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun (EKAP) devreye alınmasıyla birlikte Kurumla işbirliği yapmış olan ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama yapılarak elde edilebilen katılım ve yeterlik koşullarına ilişkin bilgiler için kâğıt belge sunma uygulamasına son verilecektir.

Bu kapsamda, SGK ile Kamu İhale Kurumu arasında işbirliği protokolü yapılmış olup, bu işbirliği kapsamında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu sorgulaması, sağlanan web servis aracılığıyla gerçek kişi istekliler için TC kimlik numarası, tüzel kişi istekliler için ise vergi kimlik numarası kullanılarak idarelerce EKAP üzerinden yapılacaktır.

Ancak, bunun için ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişi işverenlerin SGK’dan e-Borcu Yoktur aktivasyonunu yaptırmaları gerekmektedir. İhalelere katılacak işverenlerin ivedilikle aktivasyon yaptırmaları EKAP devreye alındıktan sonra bu konuda aksaklık yaşanmaması açısından zorunlu olduğu Kamu İhale Kurumunca da duyurulmuş bulunmaktadır.

İhalelere katılan işverenler başta olmak üzere işverenlerimizin e-Borcu Yoktur aktivasyonlarını yaptırmalarının sağlanması konusunda gerekli duyuruların ve çalışmaların yapılması SGK’nın  borcu yoktur yazılarının verilmesiyle ilgili hizmetlerini iyileştireceği gibi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimizin/Sosyal Güvenlik Merkezlerimizin bu yöndeki işlem hacmini de azaltacaktır.

İlk defa tescil edilen işyerleri işyeri tescilleri sırasında, diğer işverenlerden e-Borcu Yoktur aktivasyonu yaptırmamış olanların da ünitelerimizdeki işlemleri sırasında veya ilgili TURMOB odaları ile iletişim halinde aktivasyonlarını yaptırmaları konusunda gerekli duyuru ve yönlendirmelerin yapılması gerekmektedir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir