İş Kanunu İşlemleri İsa KARAKAŞ Kitapları

Bilirkişi-Müfettiş ve Form-Belge-Dilekçe Örnekleriyle Açıklamalı ve İçtihatlı Yeni Arabuluculuk ve İş Mahkemeleri çerçevesinde İŞ KANUNU UYGULAMASI ile İHTİLAFLARI ve ÇÖZÜMÜ EL KİTABI

Güncel Yargı Kararları,Bilirkişi Rapor Örnekleri,Örnek İtiraz ve Dava Dilekçeleri, İş Sözleşmeleri, Form ve Belge Örnekleri  İnsan Kaynakları-Personel Departmanı/ İşveren-İşçiler/ Sendikalar/ Sınava Hazırlanlar/ Avukat-Hukukçu/ Muhasebe-SMM-YMM/ Bilirkişi/ Öğrenci-stajyer/ Akademisyen/ tüm işçi çalıştıranlar ile diğer tüm ilgililer için TÜM İŞYERLERİ İÇİN UYGULAMALI (İhtilafların Çözümüyle Birlikte) İŞ KANUNU EL KİTABI  Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 4.BASKI İş Kanunun uygulandığı tüm işyeri […]

İş Kanunu İşlemleri

Dünyada trend haftalık çalışma süresinin 24 saate, çalışma günlerinin 4 güne kadar indirilmesi

Finlandiya’nın  Başbakanı Sanna Marin, haftada 4  gün 6  saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini duyurdu. Avustralya merkezli reklam ve pazarlama şirketi Versa da haftada dört gün çalışma sistemini uyguluyor. Versa çalışanları hafta sonuna ek olarak Çarşamba günleri izin yapıyor. Şirket, bu şekilde kâr oranlarının yüzde 300 arttığını savunuyor. Rusya‘da da Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı’nın üretkenliği artırmak için […]

İş Kanunu İşlemleri

İşverene zarar veren işçinin tazminatsız çıkarılması şartları

İşverene zarar veren işçinin tazminatsız çıkarılması şartları; 4857 sayılı İş Kanununun 25/II.ı bendinde, işverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının bulunduğu hususu hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda işçinin kusursuz olduğunun ortaya çıkması halinde işverenin haklı ve […]

Çalışan İş Kanunu İşlemleri

2020 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

01/01/2020 – 31/12/2020 döneminde uygulanacak olan asgari ücret nihayet bugün belirlendi. 2020 yılında asgari ücret net 2. 324 TL olarak belirlendi. Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2.558, 40 TL  olan asgari ücret,  net 2.020, 90 TL olarak uygulanmakta iken  01.01.2020 tarihinden itibaren brüt 2.943,00 TL  net 2. 324 TL olarak uygulanacak. Buna göre […]

İş Kanunu İşlemleri

İşçi alacak ve tazminatlarında zamanaşımının 10 yıla yükseltilmesi ile ilgili düzenleme

Kıdem tazminat ile diğer tazminatlarda zamanaşımı 10 yıldan 5 yıla kadar indirilmişti. Bu kez TBMM’ye verilen yasa teklifi ile İşçi alacak ve tazminatlarında zamanaşımı süresinin 5 yıldan  10 yıla yükseltilmesi  öngörülmektedir. 21 Kasımda TBMM komisyonuna kadar ulaşan yasa teklifinin gerekçesinde; Zaman aşımı sürelerinin kısaltılması, işçi alacaklarını alınamaz hale getirdiğini, Bazı işverenlerin davaları uzatmak yoluna gittiklerini, […]