Genel

Yaş haddinden emeklilik, işte mesleklere göre yaş hadleri

5434 sayılı Kanunun 40. maddesiyle belirlenen ve aşağıda yer alan tabloda belirtilen 4/1-(c) sigortalıların dışında kalan sigortalılar için genel yaş haddi (65) olarak belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça […]

Genel

SGK ve istihdam teşviklerinde son durum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısından açıkladı; İşverenlere, “Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız” diye müjde veren Bakan Selçuk, “İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. “MEGİP Kapsamında Kursiyerlerin […]

Genel

Meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık olur mu

Meslek hastalığının oluşumunda kaçınılmazlık olur mu? işte konuyla ilgili emsal nitelikte Yargıtayın vermiş olduğu ender kararlardan bir örnek; Dava; meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik durumuna giren sigortalıya bağlanan peşin sermaye değerli gelirler ile geçici iş göremezlik ödeneği ve tedavi giderlerinin tahsili istemine ilişkin olup, davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 26/1. maddesidir. Somut olay […]

Genel

YARIM ÇALIŞMAK

4857 sayılı Kanunun 74. maddesi kapsamında kullanılan doğum sonrası analık hâli izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde; 1. doğumda altmış gün, 2.doğumda yüz yirmi gün, 3 ve sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün […]

Genel

emekli sandığı emeklilik hesaplama

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar 5510 sayılı Kanundaki gibi “sigortalı” olarak değil, “iştirakçi” olarak ifade edilmektedir. 2008 yılının Ekim ayı başından önce işe başlayan kamu görevlileri “iştirakçi” olarak tanımlanmaktadır. İştirakçilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlük tarihinden sonra da bu statüleri devam etmektedir. Emekli aylığı, çalışma hayatının normal […]