İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

BAĞ-KUR’lular Malullük Aylığınız Kesilmesin

İsa KARAKAŞ/ www.isakarakas.com

       Emeklilik denilince genelde aylık bağlanması akla gelmektedir. Oysa ki sosyal güvenlik sisteminde çok sayıda aylık ve gelir çeşidi bulunmakta olup gerek bunlara hak kazanma şartları gerekse aylık bağlandıktan sonra aylığın kesilip kesilmeyeceği gibi farklı işlem ve uygulamalar bulunmaktadır.

Yaşlılık aylığından özelikle yeniden çalışmaya başlama açısından  malullük aylığı farklılık arz etmektedir. Bu nedenle SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının malullük aylıklarının kesilmesi hususlarında sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezler bile bazen  tereddütler yaşamaktadır. Bu yazımızda okuyuculardan gelen çok sayıdaki e-postalar dikkate alınarak Bağ-Kur’luların yeniden çalışmaya başlamaları halinde malullük aylıklarının kesilip kesilmeyeceği hususundaki tereddütler  giderilmeye çalışılmıştır.

    MALULLÜK AYLIĞI ALAN BAĞ-KUR’LULARIN ÇALIŞMASI

         1)01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCEKİLERİN DURUMU 

         01.10.2008 tarihinden önce  Bağ-Kur (1479 )ve Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) kanunların mülga hükümlerine göre tarafına malullük aylığı bağlananlar ile bu tarihten önce sevk edilenlerden malul sayılanların malullük aylığı mülga kanun hükümlerine göre kesilecektir.

  Bağ-Kur (1479 sayılı Kanun) kapsamında malullük aylığı almakta iken 01.10.2008 tarihinden sonra;

a)      SSK(4/1-a) kapsamında sigortalı olursa, prime esas kazançları üzerinden % 30 ve kısa vadeli sigorta kolları primi olmak üzere sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

b)      Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olursa, malullük aylığı kesilmeyecek ve herhangi bir prim alınmayacaktır.

c)      Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında sigortalı olursa aylığı kesilmeyecektir.

Tarım Bağ-Kur (2926 sayılı) Kanunu kapsamında malullük aylığı almakta iken 01.10.2008 tarihinden sonra;

– SSK(4/1-a)  kapsamında sigortalı olursa, prime esas kazançları üzerinden % 30 ve kısa vadeli sigorta kolları primi olmak üzere sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

– Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olursa malullük aylığı kesilmeyecek, tarımsal faaliyette bulunanlar ve muhtarlar hariç aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

– Emekli Sandığı (4/1-c)  kapsamında sigortalı olursa aylığı kesilmeyecektir.

         2)01.10.2008 TARİHİNDEN SONRAKİLERİN DURUMU 

 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olup, SGK’nın uygulama (5510 sayılı) Kanuna göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan 4 (b) sigortalısı;

a)      4 (a) kapsamında sigortalı olursa prime esas kazançlarından sosyal güvenlik destek primi,

b)      4 (b) kapsamında sigortalı olursa  aylığı,

c)      4 (c) kapsamında sigortalı olursa aylığı, kesilecektir.

01.10.2008 tarihinden sonra sigortalı olup, SGK’nın uygulama (5510 sayılı) Kanuna göre tarafına malullük aylığı bağlanmış olan 4 (b) sigortalısı;

– SSK(4/1-a),Bağ-Kur (4/1-b),  ve Emekli Sandığı (4/1-c) kapsamında çalışırsa aylığı SGK’nın uygulama (5510 sayılı) Kanuna göre kesilecektir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir