SGK İşveren Rehberi

İşyerinizi tescil ettikten sonra yapmanız gerekenler

Yeni açılan işyerini SGK’da kayıt edip işyeri bildirgesini verdikten sonra  işverenler veya yetki verilen kişilerce yapılacak işlemler ve verilecek belgeler söz konusudur. SGK mevzuatında  işyeri bildirgesi ile birlikte verilecek belgelerde düzenlenmiştir. Bu belgeler  Daimi mahiyetteki işyerlerinde, işyerinin adresini gösterir yerleşim belgesini,  Gerçek kişi işverenler yönünden kendilerinin, tüzel kişi işverenler yönünden ise tüzel kişiliği temsile yetkili […]

SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Stajyer öğrenciler,  ile bursiyer ve kursiyerlerin SPEK’ları

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen […]

SGK İşveren Rehberi

Destek tutarı 53,67 TL’ye yükseldi

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 27 ve 28 inci maddeler eklenmiş olup, bu maddelerde yer alan prim desteklerine ilişin uygulamanın usul ve esasları 2020/49 ve 2020/50 sayılı Genelgelerimizde açıklanmıştır. 4447 sayılı Kanunun geçici 27 inci maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında; […]