İşçi Alacak ve Tazminatları Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

asgari ücret 2011

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 01.01.2011 ila 30.06.2011 ve 01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile;

– 01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 26,55 (yirmialtıliraellibeşkuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 22,65 (yirmiikiliraaltmışbeşkuruş) Türk Lirası,

– 01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arası için:

a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 27,90 (yirmiyediliradoksankuruş) Türk Lirası,

b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 23,85 (yirmiüçliraseksenbeşkuruş) Türk Lirası,

olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 01.01.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı               :            26,55 TL

Aylık kazanç alt sınırı                  :          796,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı             :        172,58 TL*

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.177,40 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı               :            27,90 TL

Aylık kazanç alt sınırı                  :          837,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı             :          181,35 TL

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.440,50 TL

b) Kamu sektöründe:

15.12.2010 – 14.01.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için        :      25,35 TL x 16 gün = 405,60 TL

2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için               :      26,55 TL x 14 gün = 371,70 TL

15.12.2010-14.01.2011 devresi için                :      405,60 TL + 371,70 TL = 777,30 TL

15.12.2010 – 14.01.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2010 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için            :  164,78 TL x 16 gün = 2.636,48 TL

2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için                   :  172,58 TL x 14 gün = 2.416,12 TL

15.12.2010-14.01.2011 devresi için                    :  2.636,48 TL + 2.416,12 TL = 5.052,60 TL

15.01.2011 ila 14.06.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı                  :          796,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.177,40 TL

15.06.2011 – 14.07.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için         :  26,55 TL x 16 gün = 424,80 TL

2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için             :  27,90 TL x 14 gün = 390,60 TL

15.06.2011-14.07.2011 devresi için                    :  424,80 TL + 390,60 TL = 815,40 TL

15.06.2011 – 14.07.2011 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2011 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için         :  172,58 TL x 16 gün = 2.761,28 TL

2011 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için             :  181,35 TL x 14 gün = 2.538,90 TL

15.06.2011-14.07.2011 devresi için                    :  2.761,28 TL+ 2.538,90 TL = 5.300,18 TL

15.07.2011 ila 14.12.2011 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı                  :          837,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı                :       5.440,50 TL

olarak uygulanacaktır.

1.2- Çırak ve öğrenciler için:

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, yaşlarına uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 33. maddesi gereğince belirlen asgari ücretin % 50’si üzerinden alınmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları:

16 yaşından büyük olanların;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı                   :          13,28 TL*

Aylık kazanç tutarı                      :          398,40 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı                   :            13,95 TL

Aylık kazanç tutarı                      :          418,50 TL

16 yaşından küçük olanların;

01.01.2011 ila 30.06.2011 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı                   :          11,33 TL*

Aylık kazanç tutarı                      :          339,90 TL

01.07.2011 ila 31.12.2011 tarihleri arasında:

Günlük kazanç tutarı                   :          11,93 TL*

Aylık kazanç tutarı                      :          357,90 TL

olacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir