SGK İşveren Rehberi

6 Bölgeli Prim Teşviğinden yararlanmak için düzenlenecek prim belgeleri???

6 Bölgeli Prim Teşviğinden yararlanmak için;

1- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 1, 2, 3, 4 ve 5. bölgelerde kurulu bulunan işyerleri ile hangi bölgede kurulu olduğu üzerinde durulmaksızın gemi inşa yatırımlarına ilişkin işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322 sayılı,

2- Tamamlama vizesi yapılmış olan işyerlerinden 6. bölgede kurulu bulunan işyerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 26322 sayılı

Kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra SGK’ya gönderilmesi halinde söz konusu destekten yararlanılması mümkün olamayacaktır.(c)www.isakarakas.com

Kapsama giren işverenlerce, söz konusu destekten yanlış veya yersiz yararlanılmasının önüne geçilmesi amacıyla, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında veya büyük ölçekli ya da stratejik yatırım yapmış olan işyerlerine ilişkin Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığımıza intikal ettirilen bilgiler, anılan Başkanlıkça Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne intikal ettirilecek ve anılan Genel Müdürlüğümüzce de söz konusu bilgiler Kurum veri tabanına kaydedilmektedir.

Bu bağlamda, söz konusu bilgilerin sisteme kaydedilmesi halinde, kapsama giren işverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin 16322/26322 sayılı kanun numarası seçilerek gönderilmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla kapsama giren işverenlerce, bahse konu destekten yararlanmak amacıyla sosyal güvenlik il müdürlüklerimize/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.(c)www.isakarakas.com

Buna karşın, gemi yatırımları için ayrıca işyeri dosyasının tescili gerektiğinden, bu bilgilerin İşverenler Prim Daire Başkanlıkça ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne intikal ettirilmesinin ardından, ilgili il müdürlüğü personeli tarafından sisteme kaydedilmesi icap etmektedir.

Diğer taraftan, Ekonomi Bakanlığınca İşverenler Prim Daire Başkanlığına intikal ettirilen bilgiler, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine intikal ettirilecek ve ilgili il müdürlüğümüzce/merkezimizce de söz konusu destekten yararlanılabilecek sigortalılara ilişkin yukarıda yer alan bilgiler işverenlere resmi bir yazı ile bildirilmektedir. (c)www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir