SGK Emeklilik

Yurtdışı hizmet borçlanmalarında borç miktarının tespiti

GİRİŞ

Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ile bu sigortalılık süreleri arasında veya sonundaki işsizlik sürelerinden her birinde bir yıla kadar olan kısmının ve yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin, talepleri halinde borçlandırılarak sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmektedir. Bu bağalamda borçlanma ile birlikte emeklilikte önemli avantajlar elde edilmektedir.

BORÇLANMAYA AİT BORCUN HESABI

3201 sayılı Kanunun 4. maddesine göre; borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82. maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’sidir. 3201 sayılı Kanun uygulaması yönüyle 08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddenin birinci fıkrasında ise günlük kazancın alt sınırının, İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen bir aylık brüt asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırının ise günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olduğu belirtilmiştir.  Kuruma ödenecek olan borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanılmak istenen gün sayısı ile çarpımı kadardır. 01.07.2010-31.12.2010 tarihleri arasında belirlenen bir günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında başvuru sahiplerince seçilecek olan değişik kazançlar ve borçlanma isteğinde bulunulacak olan gün sayıları üzerinden borç tahakkuk ettirilecektir. Bu tarihler arasında  alt sınır 25,35 TL, üst sınır 164,78 TL’dir. Bu durumda  talep sahiplerince 25,35 TL ila 164,78 TL arasında kalmak kaydıyla başka bir prime esas kazanç üzerinden de borçlanma talebinde bulunulabilir. Örneğin 1000 gün ve 50 TL üzerinden borçlanma yapılmak istendiğini varsayarsak bu durumda borçlanmaya esas matrah: 50X100=5000 TL’dir. Ödenecek prim miktarı ise;

5000x %32=1600-TL’dir.

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir