İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Yargıtaydan FETÖ/PDY Terör üyesi işçilerin işe iadesi ile ilgili emsal karar

FETÖ/PDY Terör üyeliği nedeniyle işten atılan işçinin davacı vekili, davacının iş sözleşmesinin geçerli veya haklı bir neden olmadan fesih edildiğini belirterek feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir, ayrıca fesih sırasında 4857 Sayılı Kanunu’nun 25. maddesinde yer alan usul ve şartlara aykırı davrandığını, iş akdinin usulsüz fesih edildiğini, işe iadeye karar verilmesi gerektiğini iddia etmiştir.

Yerel Mahkemece, davalı tarafından feshin haklı nedenle yapıldığı hususunun ispatlanamadığı gerekçesi ile davacının işe iadesine karar vererek işçiyi haklı buldu.

Bunun üzerine dava Yargıtaya intikal ettirilerek temyiz yoluna gidildi.

YARGITAYIN EMSAL KARARI:

Yargıtay, konuyla ilgili;

Mahkemece davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği hususunun ispat edilemediği kabul edilmiştir. Dosyada yer alan iki fesih bildiriminden ilki olan davacının 20.11.2015 tarihinde tebliğ aldığı “ iş akdinin haklı nedenle sonlandırılması” başlıklı yazıda; ….. Sulh Ceza Hakimliği’nin …… Değişik iş sayılı kararı ile …………….Grubu’na kayyum atanması ile yeni yönetimin 28.10.2015 tarihinde mahkeme kararı uyarınca görev devralmak üzere kolluk eşliğinde şirket merkezine gittiğinde heyetin görevine başlamasına mani olması nedeniyle davacı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütüne üye olmak, kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnmek suçlarından soruşturma yürütülmesi nedeni ile iş akdine son verildiği belirtilmiş, ikinci fesih bildiriminde de kayyum heyetinin göreve başlamasına mani olma hususuna değinilmiştir.
…Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 17.03.2016 tarihli yazısında; davacının “ mahkeme kararlarına muhalefet, FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ve destek, hakaret, tehdit ve izinsiz görüntü alma” suçlarından yürütülen soruşturmada 92. sırada şüpheli sıfatı ile yer aldığı belirtilmiştir.
A…. Sulh Ceza Hakimliği’nin 26.10.2015 tarih ve 2015/ 4104 Değişik iş sayılı kararı ile …… Holding A.Ş. ve bağlı bulunduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verilmiş olup, davalı tarafın sunduğu fesih bildirimlerinden davacının feshe konu şekilde kayyum heyetinin görevine başlamasına engel olacak davranışta bulunmak sureti ile en azından artık iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği, iş ilişkisinin sürdürülemez hale geldiği, bu nedenle davalı işveren feshinin en azından geçerli nedene dayandığı, haklı fesih iddiasının ise ilerde açılması muhtemel ceza davasında irdelenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
Davacının davranışları nedeniyle yapılan feshin en azından geçerli nedene dayandığı anlaşıldığından davanın reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile; Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA karar verildi.

Bu bağlamda Yargıtay FETÖ/PDY terör üyeliği nedeni ile artık iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği, iş ilişkisinin sürdürülemez hale geldiği, bu nedenle davalı işveren feshinin en azından geçerli nedene dayandığına hükmederek tarihi karar vermiştir.

Bu karar emsal nitelikte ilk karar niteliğindedir.

 

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com/

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir