SGK İşveren Rehberi

SGK Prim borcunda 150.000 TL olanlar tüm kamuoyuna ifşa edilecek,ancak itiraz mümkün

MALİYEDEN ESİNLENDİ: Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununu uyarınca, SGK’ya, kamuoyuna yapılacak açıklama tarihinden önce ödeme tarihi üzerinden 6 aydan daha uzun süre geçmiş ve Yönetim Kurulu tarafından her yıl için belirlenecek tutardan daha fazla prim borcu olan işverenler, kamuoyuna açıklanmaktadır. SGK Bu uygulamayı maliyeden esinlenerek yürürlüğe koymuştur. SGK Yönetim Kurulu, 15/4/2016 tarihli, 2016/146 sayılı karar ile SGK’ya 150.000-TL […]