SGK İşveren Rehberi

Vergi ve SGK Prim Affı nasıl olacak

İktidar Partisinin TBMM’ye gönderdiği Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklif ile, özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçlara taksitle ödeme imkânı getirilmesi, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması, vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi, vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması, işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hâle getirilerek kayıtlı […]