Çalışan

Kamuda üst düzey olmak isteyenler okusun

Bugün Resmi Gazetede yayımlanan  3 Nolu KHK ile ÜST KADEME KAMU YÖNETİCİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ATAMA USÛLLERİ BELİRLENDİ. Kamuda üst düzey yönetici olmak isteyenler bu hükümleri okusun; 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Atama Usûl ve Şartları Amaç ve kapsam MADDE I- (l) Bu Cumhurbaşkanlığı Karamamesİnİn amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve […]