SGK İşveren Rehberi

Üst düzey yöneticiler ve şirket ortaklarının SGK'ya karşı sorumluluklarından dolayı yapılandırmada dikkat edilen hususlar

www.isakarakas.com Üst düzey yöneticiler ve şirket ortakları tarafından yapılacak başvurular sırasında dikkat edilecek hususlar Üst düzey yöneticiler ile şirket ortakları; 1- 5510 sayılı Kanunun 88. maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel […]