SGK İşveren Rehberi

SGK borçları taksitlendirme işlemleri

09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre Kurumumuz tarafından açılan icra takipleri İl Müdürlükleri hukuk servisleri tarafından takip edilerek sonuçlandırılmakta; icra dairelerince tahsil edilen paraların süre geçirilmeksizin çekilmesi hususunda il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından gerekli tedbirler alınmaktadır. İcra ve iflas takibi ile ilgili Kurum alacaklarının tahsilinde kısa sürede sonuç alınamayacağına, tahsile […]