Genel

Sosyal Güvenliğin Efsane Kitabı yenileniyor

Her gün e-mail gönderip soran Değer okurlarımıza duyrulur. özelike, İnsan Kaynakları/ Personel  /Muhasebe Departmanı Çalışanları, İşveren- Taşeron-SMMM-YMM, Avukat, Bilirkişi, Stajyer ve  Aday SMMM, Akademisyen, Öğrenci, Hukukçu ve Diğer İlgililer İçin  klasik başucu eser olan  “uygulamalı sosyal güvenlik el kitabı”mızı  SGK’nın yeni uygulamaları ve Güncel Yargıtay İlke kararları çerçevesinde sizler için A-Z’ye  yenileme çalışmaları tamamlanmak üzere… TÜM […]

SGK İşveren Rehberi

Torba Kanunla birlikte SGK'nın icra ve dava işlemlerinde yapılan değişiklikler

Torba kanunla getirilen  düzenleme ile gerek SGK  tarafından gerekse SGK  aleyhine açılan davalar sonucu SGK aleyhine verilen kararlarda yer alan miktarlar, icra takibine konu edilmeden önce SGK’nın ilgili biriminden yazılı olarak talep edilecek,  6552 s. Kanunda belirtilen 30 günlük süre içerisinde karara konu miktarlar ödenmezse SGK aleyhine icra takibi başlatılabilecektir. Kanun değişikliği ile vatandaşların icra takibi açma külfetinden […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

BAĞ-KUR'lu olmaktan kurtulmanın PÜF NOKTASI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Başkanı İSA KARAKAŞ  AÇIKLIYOR; Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkar siciline kayıtlı olanlar  aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğine, […]