SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

İdari para cezalarının yarısı ödenecek

10.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.9.2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda idari para cezaları açısından farklı bir yapılandırma öngörülmüştür. Torba Kanunda; 30.4.2014 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun […]