SGK İşveren Rehberi

SGK borcunu yapılandırmak için Form örneği ve adım adım doldurulması

ÇSGB/SGK Başmüfettişi/Sosyal güvenlik ve iş hukuku uzmanı İsa KARAKAŞ açıklıyor: SGK’nın istediği ve aşağıda örneğine yer verilen Başvuru Formunun doldurulması zorunlu bulunmaktadır. Bu form örneği sadece borcu olan işverenler içindir. Başvuru formu, en geç 31/12/2014 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla gönderilecek ya da işyerininbağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine elden verilecek veya posta kanalıyla gönderilmesi gerekmektedir. FORM ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ: FORM ÖRNEĞİ FORM doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar: Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo ya da APSgönderilerinin tercih edildiği durumlarda, başvuru formunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Buna karşın, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurumevrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir. Yapılandırılan borçlar için peşin ödeme veya taksitle ödeme seçeneklerinden biri tercih edilecektir. Peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, kapsama giren borçların tamamının en geç02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi şarttır. Taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde, yeniden yapılandırmaya esas toplam borç tutarınaaltı eşit taksit için % 5, dokuz eşit taksit için % 7, oniki eşit taksit için %10, onsekiz eşit taksit için % 15,yirmidört eşit taksit için % 20, otuz eşit taksit için % 25, otuzaltı eşit taksit için % 30, kırkiki eşit taksit için % 35 taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilk taksit ödeme süresi taksitlendirme farkı ilave edilecek olup, ilktaksit ödeme süresi 02/02/2015 tarihinde sona erecektir. 5) Yapılandırılan borçlar için özel sektör işyeri işverenlerince 18 eşit taksite kadar, il özel idareleri,belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca 36 eşit taksite kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan veTürkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 42 eşit taksite kadar (42 dahil) taksitlendirme talebinde bulunulabilecektir. Diğer kamu idarelerince en fazla 18 eşit taksit talebinde bulunulabilecektir. Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitler ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecektir. […]