İş Sağlığı ve Güvenliği

2022 YILI OSGB BELGE ÜCRETLERİ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 OSGB VE EK BELGE ÜCRET bedelleri her yıl makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir. Buna göre; İlk başvuru ve adres değişikliği ücreti 36.285,00 TL olarak belirlenmiştir. Vize ücreti 9.071,25 TL olarak belirlenmiştir. Unvan değişikliği, kayıp belge ve numarataj güncellemesi nedeniyle yapılacak olan belge yenileme ücretleri 826,00 TL olarak belirlenmiştir. Birkaç işlem bir arada yapılsa […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB'ler Dikkat bu işlemler artık E-Devlette

OSGB’ler Dikkat bu işlemler artık E-Devlette:  29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların;Bürokrasiyi azaltmak amacıyla, – İlgili Yönetmeliğin 17nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yapılacak plan değişikliği bildirimleri, – İlgili Yönetmeliğin 12nci maddesinin 11nci fıkrası gereğince yapılacak kurucu ortaklık değişikliği bildirimleri, -İlgili Yönetmeliğin […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

Halen OSGB kurmak isteyenler için güncel yol haritası

6331 sayılı Kanun ile birlikte OSGB için bilen bilmeyen, anlayan anlamayan çok para kazanma hırsıyla başvuruda bulundu. OSGB kurdu. Sonuç hayal kırıklığı çok sayıda OSGB kapandı. Buna rağmen halen İsa Hocam nasıl OSGB kurabiliriz diye soranlara aşağıda adım adım yol haritasına yer verilmiştir: OSGB yetkisi almak için başvuruda bulunacakların  aşağıdaki belgeleri  hazırlayarak başvurmaları gerekmektedir. Aşağıda belirtilen evrakların tümünün […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliğinde e-OSGB dönemi önümüzdeki aybaşında başlıyor

29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 16ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “OSGB’ler yetki belgesi almak amacıyla e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapar. E-devlet sisteminin iki günden fazla çalışmadığı durumlarda doğrudan veya posta yoluyla başvuru yapılabilir.” hükmü kapsamında OSGB yetki belgesi almak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği […]