İş Kanunu İşlemleri Yargı Kararları

Yargıtay yeni görevi kabul etmeyen işçiyi haksız buldu

Davacı işçinin davalı işyerinde 07.10.2002-24.06.2015 tarihleri arası çalıştığı, iş sözleşmesinin davalı işverence, işçinin yapmakla ödevi bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etme gerekçesi ile feshedildiği, Mahkemece yapılan yargılama neticesinde, davacının kuaförken geçici olarak kat hizmetlerine görevlendirildiği, davacının başka bölümde değerlendirilme talebinin reddedildiği, Davacıya esaslı nitelikte bulunan görev değişikliğinin yazılı olarak bildirilmemiş olması ve davacı […]