İş Kanunu İşlemleri Yargı Kararları

Namazlara ayrılan süreler fazla mesai mi

Okuyucularımızdan en çok gelen soru: Cuma Namazı ve vakit namazlarında ayrılan süreler fazla mesai hesaplanmasında nasıl dikkate alınır? CEVAP:  Yargıtay kararlarında da yer aldığı üzere namaz için ayrılan süreler ara dinlenmesi kapsamında olup, çalışma süresinden sayılmamaktadır. Bu süreler için fazla mesai ücreti ödenmez. Konuyla ilgili Yargıtayın en güncel kararına aşağıda yer verilmiştir. …Davacı dava dilekçesinde […]