İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

İşçi alacakları ve işe iadede zorunlu arabuluculuk dönemi başalayacak

İş Mahkemeleri Kanununda yapılacak değişiklikte  İşçi alacakları ve işe iadede zorunlu arabuluculuk öngörülmektedir. Buna göre  Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacak.  Aksi halde  Hukuk Muhakemeleri Kanununun 115. maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne göre işlem yapılacaktır. Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden […]