SGK Emeklilik

Ne olacak Kızların emeklilik Aylıkları

 Kız çocuklarına bağlanan aylıklar,  SGK Kanunun 34. maddesine 7103 s. Kanunla eklenen hüküm saklı kalmak kaydıyla; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları, Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı, Evlendikleri, tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Ölüm aylığının […]

SGK Emeklilik

Yargıtayın penceresinden SGK, kızlara bağladığı emeklilik maaşını neden ve nasıl geri alır

Ülkemizde, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına Ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu olmak üzere 5 ana sosyal güvenlik yasası bulunmakta idi. Bu mevzuatlarda düzenlenen […]

SGK Emeklilik

Kız çocuklarının yetim maaşı

Sonradan gönderdiği mailiyle, adının gizli tutulması ricasında bulunan bir kadın okurumuz, sigortalı işe girmesiyle birlikte kesilen yetim maaşını yeniden alabilmenin koşullarını sormakta. Soru içeriğinde bazı bilgi eksiklikleri olmakla birlikte, cevaplamaya çalışalım. 2007 yılına kadar babasından yetim maaşı alan okurumuz staj nedeniyle üç ay sigortalı gösterilmiş. Bunun üzerine aldığı maaşı, daha ilk aydan kesilmiş. Sonrasında 2009 […]