Memur Rehberi

Üniversitelerin Satın Alma İşlemleri

Üniversitelerin Sağlık Spor Kültür Dairelerinde Faaliyet Gösteren İktisadi İşletmelerin Alım Satım İşlemleri Hangi Mevzuata Göre Yapacaklar/Ayhan GÖKDEMİR  1. Giriş  Üniversitelerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında faaliyet gösteren İktisadi İşletmelerin alım – satım işlemlerinin hangi mevzuata göre yapılacağı konusunda muhtelif görüşler var.Halen yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliğinde SKS tarafından işletilen İktisadi işletmelerin 4734 sayılı […]

İş Kanunu İşlemleri

Hizmet ihalelerinde değişen İş Kanunu işlem ve uygulamaları

TORBA (6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair) Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kanun ile Hizmet ihalelerinde  İş Kanunu işlem ve uygulamaları değişmiştir. 6552 sayılı Kanunun 3, 6 ve 8 nci maddesi Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş […]