Genel İş Kanunu İşlemleri

Yıllık izin ücretlerinin belirlenmesi ve ödenmesi esaslar

SENELİK İZİN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ ESASLARI:İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.   İşveren veya işveren vekili, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye izin dönemine ilişkin ücreti ile ödenmesi bu döneme […]