İş Sağlığı ve Güvenliği

2022 YILI OSGB BELGE ÜCRETLERİ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 OSGB VE EK BELGE ÜCRET bedelleri her yıl makam oluru ile belirlenmekte ve değişiklik göstermektedir. Buna göre; İlk başvuru ve adres değişikliği ücreti 36.285,00 TL olarak belirlenmiştir. Vize ücreti 9.071,25 TL olarak belirlenmiştir. Unvan değişikliği, kayıp belge ve numarataj güncellemesi nedeniyle yapılacak olan belge yenileme ücretleri 826,00 TL olarak belirlenmiştir. Birkaç işlem bir arada yapılsa […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

29/06/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekilince üstlenilmesi halinde İSG-KÂTİP’e ISG PROFESYONELLERİ BİREYSEL GİRİŞ (İşyeri Yönetici veya Vekili) rolü ile girip İşyeri Yönetici & Vekili Modülü > Taahhütler […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin yeni değişiklikler yapıldı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21.05.2018 MADDE 1 – 29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ondan” ibaresi “elliden” olarak değiştirilmiştir. […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB'ler Dikkat bu işlemler artık E-Devlette

OSGB’ler Dikkat bu işlemler artık E-Devlette:  29/12/2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında OSGB yetkisi alan kurumların;Bürokrasiyi azaltmak amacıyla, – İlgili Yönetmeliğin 17nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince yapılacak plan değişikliği bildirimleri, – İlgili Yönetmeliğin 12nci maddesinin 11nci fıkrası gereğince yapılacak kurucu ortaklık değişikliği bildirimleri, -İlgili Yönetmeliğin […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG-KATİP'te yeni modül açıldı

26 Temmuz 2015 tarihi saat 23:59 itibariyle İSG-KATİP üzerinden yapılacak olan eğitim programı girişlerinde katılımcı diplomalarının taranarak sisteme yüklenmesini sağlayacak modül kullanıma açıldı. Dolayısıyla 27 Temmuz 2015 tarihinde ve sonrasında girişi yapılacak olan eğitim programlarında, katılımcı diplomalarının uygunluğu eğitim programlarına onay verilmeden önce kontrol edilmeye başlanacaktır. Bu sebeple, program girişi esnasında katılımcıları kaydederken bir yandan […]