İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

REFORM Sonrasında İşkazası Uygulama ve işlemlerinde yapılan köklü değişiklikler

I.GİRİŞ: Çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin- SSK, memurların- T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların- Bağ-Kur, banka ve meslek odaları çalışanları- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nun geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar) 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır[1] […]