İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

REFORM Sonrasında İşkazası Uygulama ve işlemlerinde yapılan köklü değişiklikler

I.GİRİŞ: Çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin- SSK, memurların- T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların- Bağ-Kur, banka ve meslek odaları çalışanları- 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’ nun geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar) 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır[1] […]

SGK İşveren Rehberi

Başbakanlık Müfettişleri İş kazasını SORUŞTURACAK

Hükümet Sözcüsü Arınç, Şişli’deki asansör kazasına ilişkin, “Başbakanımız yetki ve sorumluluğunda bulunan Başbakanlık Teftiş Kurulunu görevlendirecektir” dedi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu’nda, İş Güvenliği Eylem Planı hazırlanması ve kamuoyuna açıklanması yönünde karar alındığını bildirdi. Şişli’deki asansör kazasında yaşamını yiterenlerin yakınlarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, sosyal güvenlik anlamında ölüm geliri, […]