İş Sağlığı ve Güvenliği SGK Emeklilik

Örneklerle SGK Trafik kazaları nedeniyle işgöremezlik ödeneğini nasıl ilgilerden almaktadır

SGK Trafik kazaları nedeniyle işgöremezlik ödeneğini nasıl ilgilerden almaktadır?  CEVAP: 5510 S.  Kanunun “İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu” başlıklı 21. maddesinin 2. fıkrası, “İş kazasının, 13. maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sürede işveren tarafından Kuruma bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş […]