SGK İşveren Rehberi

Torba Kanunla birlikte SGK'nın icra ve dava işlemlerinde yapılan değişiklikler

Torba kanunla getirilen  düzenleme ile gerek SGK  tarafından gerekse SGK  aleyhine açılan davalar sonucu SGK aleyhine verilen kararlarda yer alan miktarlar, icra takibine konu edilmeden önce SGK’nın ilgili biriminden yazılı olarak talep edilecek,  6552 s. Kanunda belirtilen 30 günlük süre içerisinde karara konu miktarlar ödenmezse SGK aleyhine icra takibi başlatılabilecektir. Kanun değişikliği ile vatandaşların icra takibi açma külfetinden […]