İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları

Değişen KIDEM'de yeni esaslar-1

I.GİRİŞ: Torba yasa ile   alt işveren yerine Kamu İhale Kanunununa göre yapılan ihaleler kapsamında, alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının idarelerce ödenmesi öngörülmüştür. Buna göre  kıdem tazminatının ödenmesinde; kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin hesaplanması, alt işveren ile alt işveren işçisinden istenecek belgeler, merkezi yönetim kapsamı dışındaki kamu kurum veya kuruluşları arasındaki hizmet […]