SGK İşveren Rehberi

SGK bu alacakları iade etmeyecek

SGK alacaklarının yapılandırmasına ilişkin 2016 versiyonu  hala devam etmektedir.  Buna göre 2016 Haziran ve önceki aylara ilişkin olup yapılandırma kanununun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan; ·    SGK sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ·    Yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış […]

İş Sağlığı ve Güvenliği SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Örnek form ile İş kazası ve meslek hastalığının bildirimi

TÜM İşverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını Kanunun 4. maddesi birinci fıkrsı (a) bendi ile 5 inci madde kapsamındaki sigortalıları o yer kolluk kuvvetlerine derhal Kuruma da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, (b) bendi kapsamında sigortalının kendisi tarafından 1 ayı geçmemek şartıyla rahatsızlığının bildirim yapmaya engel olmadığı günden sonra ki 3 işgünü içinde […]