İşçi Alacak ve Tazminatları

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurularına ilişkin SGK işlemleri

Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan şikayet başvurularına ilişkin SGK işlemleri; 14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Yasa ile Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurumun Görevi Başlıklı 5. maddesi; “(1) Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak […]

Genel

Emeklilerin yüzünü güldüren bu karara uyulursa mahkemeye gerek olmayacak

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2014 tarihli ve E:2013/111; K:2014/195 sayılı iptal Kararının yürürlüğe girdiği 07/01/2015 tarihinden önce emekli olup da emekli ikramiyeleri 30 yıl üzerinden ödenen şikâyetçilerin, 30 yıldan fazla hizmet süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi için karar vermişti. Ancak bu karar tarihinden önce emekli olanlar bu haktan faydalanamadıklarından ancak mahkeme yoluyla hak arama yoluna gitmektedirler. Neticede mahkemelerden […]