Genel

2016 yılında asgari geçi indirimi ne kadar

AGİ 2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ne kadardır? AGİ çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına-eşin çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Bu durum aylık/TL olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Durum (resmi nikahlı evli olup olmadığı) Aylık Çocuk sayısı Aylık  Bekâr 123,53 Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 148,23 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 123,53 Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu […]