SGK İşveren Rehberi

SGK Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 10. maddesinin 6. fıkrasında; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve […]