İşçi Alacak ve Tazminatları

İstirahat paranızın Hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını SGK size SMS ile göndermesi için yapmanız gerekenler

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a (SSK) kapsamında bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer alan hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile istirahat parası  (Geçici iş göremezlik ödeneği) ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında […]

SGK İşveren Rehberi

SGK Asgari İşçilikte Uzlaşma Uygulaması…

I.GİRİŞ: Sosyal güvenlik kurumlarının (işçilerin-SSK, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur)  20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 s.Kanun ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır. SGK’nın uygulama Kanunu olan 5510 s. Kanunla birlikte sosyal güvenlik uygulamalarında bir takım değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerden biri de maliye uygulamasındaki  “Uzlaşma” müessesinden esinlenerek sosyal güvenlik sistemine dahil edilen […]