İş Kanunu İşlemleri

Bu teftiş sonucunda gazeteci sevindi, gazete-TV sahibi üzüldü

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişlere başlanılmıştır. Bu teftişlerde […]

Genel

SGK'dan Kumpas Cevabı

“SGK KUMPASLA RUHSAT İPTAL ETTİ” şeklindeki haberler ile ilgili SGK’dan  BASIN AÇIKLAMASI yapıldı; Basın açıklamasına  aşağıda aynen yer verilmiştir; “SGK KUMPASLA RUHSAT İPTAL ETTİ” HABERLERİ TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR. BAŞKANLIĞIMIZCA ÖZEL HASTANELERİN SÖZLEŞMELERİNİN FESHİNE YÖNELİK HERHANGİ BİR TARAFLI UYGULAMA YAPILMAMIŞTIR. Başkanlığımız herhangi bir özel sağlık hizmet sunucusu veya vakıf üniversitesi hastanesini, sözleşme yenileme sürecinde mağdur edilmemiştir. Bahse […]

İş Kanunu İşlemleri İşçi Alacak ve Tazminatları Yargı Kararları

Gazetecilerin kıdem tazminatında püf noktalar

Gazetecinin kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için meslek kıdeminin en az 5 yıl olması şarttır. Ancak, bir defa 5 yıllık kıdemin kazanılması durumunda her bir işveren yanında yeni bir 5 yıl kıdem şartı aranmaz(Yargıtay 15.7. 2008 gün 2008/ 3638 E, 2008/ 20448 K.) . 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştırılanlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 6. […]