SGK İşveren Rehberi

Bağ-Kurluların Bildirim yükümlülükleri ve uygulanan İPC-1

 Bağ-Kur (4/b statüsündeki) sigortalılar kimlerdir? Bilindiği üzere; köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi 4’üncü fıkrası gereği; a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle […]