Genel Sağlık Sigortası

TBMM'deki tasarıya göre:Hangi Borçlu Bağ-Kur'lular Nasıl Sağlıktan yararlandırılacak

TBMM’deki tasarıya göre:Hangi Borçlu Bağ-Kur’lular Nasıl Sağlıktan yararlandırılacak? Bilgi kirliliğine son işte sorunun gerçek cevabı: Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen görüşülmekte olan tasarıda; 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden ve 12 aydan fazla prim borcu bulunan sigortalıların da bu uygulamadan yararlanmalarına yönelik düzenleme yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan tasarının mevcut haliyle […]

SGK İşveren Rehberi

Bağ-Kurluların Bildirim yükümlülükleri ve uygulanan İPC-1

 Bağ-Kur (4/b statüsündeki) sigortalılar kimlerdir? Bilindiği üzere; köy veya mahalle muhtarı seçilenler ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9’uncu maddesi 4’üncü fıkrası gereği; a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle […]