SGK İşveren Rehberi

Teşvik süresi uzatıldı

5510 s. Kanunun 81. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ilave 6 puanlık indirimin uygulanacağı iller ve uygulama süresi 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Karara bağladı. 20/1/2017 tarihli, 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/12/2016 tarihli, 2016/9728 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 30/5/2013 tarihli, 2013/4966 s. Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer […]