İş Kanunu İşlemleri Yargı Kararları

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işe iade davası nasıl açılacak

Asıl işveren-alt işveren ilişkisinde işe iade davası nasıl açılacak, kim davalı gösterilecek Asıl işveren mi alt işveren işveren mi? asıl işveren gösterilmezse mahkeme ne yapacak. Bu konularda Yargıtay; Alt işveren işçisi tarafından, feshin geçersizliğine karar verilmesi istemiyle yalnızca alt işveren hakkında veya geçersizlik yahut muvazaa iddiasıyla sadece asıl işveren aleyhine açılan davalarda, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin […]

İş Kanunu İşlemleri

ALT işverenlik uygulamasında itiraz esasları değişti

ÇSGB/SGK Başmüfettişi-sosyal güvenlik ve iş mevzuatı uzmanı İsa KARAKAŞ torba yasayı sizler için açıklamaya devam ediyor: Her alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesi ve gerekli diğer belgelerle birlikte işyerini tescil ettirmektedir. Alt işveren olarak tescili yapılan bu işyerine ait belgeler gerektiğinde iş müfettişlerince incelenmektedir. İnceleme sonucunda muvazaalı işlemin […]