SGK İşveren Rehberi

Bağ-Kur teşvik uygulması

1.GİRİŞ:07.9.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62. maddesi ile, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendinde; “İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4. maddesinin […]

SGK Emeklilik

Darbe mağdurlarına bağlanacak aylık ve haklar

15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınacak ve kendileri ile hak sahipleri, söz konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara […]