Genel

SGK'da müdür olmak ve yükselmek isteyenler

SGK’da açık bulunan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü, Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı, Şef ve Memur kadroları için, Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri gereğince, görevde yükselme sınavları yapılacaktır.

Görevde Yükselme yazılı sınavı 21 Ocak 2017 tarihinde Ankara’da yapılacak olup, sınav başvuruları 28/10/2016 – 11/11/2016 tarihleri arasında Personel Intra Uygulama sayfasından yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Görevde Yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen personel, 28 Ekim 2016 – 11 Kasım 2016 tarihleri arasında Personel Intra / Sınav Başvuruları uygulama sayfasından elektronik başvurularını yapabileceklerdir. .2. Birimlerdeki personel sorumluları, başvuruları kontrol edip onaylayacak ya da reddedecektir. Reddedilen başvuru güncellenemediğinden ancak yetkili tarafından silindikten sonra tekrar başvuru yapılabilir.

3. Birim onayının ardından kaydedilen başvuruların çıktısı alınarak birim amirlerince ve başvuran personelce imzalanacak ve birimlerde dosyalanacaktır.

4. Başvuruların onaylanıp onaylanmadığı Personel Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir.

5. Kadrosu Kurumumuzda olup başka kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar, kurumsal şifreleriyle Kurumumuzun herhangi bir birimindeki bilgisayardan başvurularını yapabileceklerdir. Bu durumda olanlardan kurumsal şifresi olmayanlar şifre alıp başvuru yapabilecekleri gibi belgelerini ibraz etmek suretiyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gelmek suretiyle başvurularını yapabilirler.

6. Engelli personel başvurusunu yaptıktan sonra engel durumunu gösteren belgeleri birimine teslim edecektir.(Kurumumuz tarafından tedbir alınmasını gerektirecek özür durumunu gösterir; adaya ait sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden herhangi birisi)

7. Başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Birden fazla kadro için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır. 2.8. Aday memurlar ve sözleşmeli statüde bulunanlar sınava başvuramazlar. 2.9. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar sınava katılabileceklerdir. 2.10. Başvurular tamamlandıktan sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin ardından istenen şartları taşıyan ve sınava katılabilecek personele ait liste Kurumun internet sitesinde yayımlanacaktır. 2.11. Başvuru itirazları, sınava katılmaya hak kazananların listesinin yayımlandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz sahipleri tarafından görev yaptıkları birime yapılacaktır. Birimler ivedilikle bu itirazları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gönderecektir. İtirazların değerlendirilmesi neticesinde kesinleşen liste Kurum internet sitesinde yayımlanacak olup belirtilen süreden sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

12. Sınav ücretleri ile ilgili Kurumumuz web sayfasında daha sonra duyuru yapılacak olup duyuruda belirtilen süre içerisinde sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaklardır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.