İşçi Alacak ve Tazminatları Memur Rehberi

KEY Ödemelerine İlişkin Duyuru

 

DUYURU
5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı (KEY) Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ve 14.08.2007 tarih 26613 Sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre; Konut Edindirme Yardımı ödemelerine 28.07.2008 tarihinde başlanılmıştır. Bu defa, 08.12.2009 tarih 5939 sayılı Kanun ile 07.01.2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereğince, hak sahiplerine T.C. Ziraat Bankası kanalıyla yapılacak ödemelere 22.03.2010 tarihinde başlanılacaktır.
 

 • İlgili Kanun gereği Tasfiye Halinde T. Emlak Bankası A.Ş. tarafından bildirilen listeler, hak sahipliğinin tespitine esas olmak üzere Resmi Gazetede 21.03.2010 tarihinde ilan edilecek olup, hak sahiplerinin alacakları KEY tutarları bu tarihten itibaren internet sitemizden (www.keyodemeleri.com) sorgulanabilecektir.
 • Vatandaşlarımızın, T.C. Ziraat Bankası’na başvurmadan önce Resmi Gazete’de yayınlanan listelerde isminin bulunup bulunmadığını internet sitemizden sorgulamaları önem arzetmektedir.
 • T.C. Kimlik No ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile yapılan sorgulama sonucunda listede isimleri yer almaması, TCKN ve yabancı kimlik numarası/vergi kimlik numarasının bulunmaması ya da Konut Edindirme Yardımı hak sahibi olduğunu ve ödeme miktarının doğru olmadığını ileri süren kişilerin, öncelikle adlarına ödeme yapan kurumlara (kesintilerini yatıran kurumlara) bu kurumlardan sonuç alınamaması durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
 • KEY ödemeleri Türk vatandaşlarına T.C.Kimlik Numarasıyla yabancı uyruklu hak sahiplerine ise Yabancı Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası ile yapılacaktır. Kurumlar tarafından T.C. Kimlik No ve Yabancı Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bildirilmeyen hak sahiplerine ödeme yapılmayacaktır
 • T.C. Kimlik Numarası ve Yabancı Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası ile yapılan sorgulama sonucunda görülen ödeme miktarına itirazı olmayan hak sahipleri ödemelerini, aşağıda belirtilen ödeme tarihleri tablosu doğrultusunda T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’nden T.C. Kimlik No / Yabancı Kimlik Numarası ile birlikte Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport (yabancı uyruklular için sadece Pasaport) ibraz etmek suretiyle alacaklardır. KEY tutarını almak üzere Banka’ya yapılacak başvuralarda, vatandaşlarımızın kimlik fotokopilerini yanlarında bulundurmaları işlemlerinin kısa sürede yapılması açısından önemlidir.
  TCKN/Yabancı Kimlik No Son İki Rakam      Tarih
  00 – 02 – 04 – 06 – 08 22.03.2010
  10 – 12 – 14 – 16 – 18 23.03.2010
  20 – 22 – 24 – 26 – 28 24.03.2010
  30 – 32 – 34 – 36 – 38 25.03.2010
  40 – 42 – 44 – 46 – 48 26.03.2010
  50 – 52 – 54 – 56 – 58 29.03.2010
  60 – 62 – 64 – 66 – 68 30.03.2010
  70 – 72 – 74 – 76 – 78 31.03.2010
  80 – 82 – 84 – 86 – 88 01.04.2010
  90 – 92 – 94 – 96 – 98 02.04.2010
 • KEY hak sahiplerinden T.C. Ziraat Bankası’nda hesabı ve bu hesabına ilişkin Bankkartı bulunanlar, T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden yukarıda belirtilen günleri beklemeden ilk günden itibaren paralarını alabileceklerdir. Dolayısıyla bu hak sahiplerinin 22.03.2010 gününden itibaren şubeler yerine, doğrudan T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını almaları mümkün olabilecektir.
 • KEY ödemeleri nakit olarak yapılabileceği gibi, 25.02.2010 tarih 5953 sayılı Kanunun 5. Maddesi doğrultusunda 09.04.2010 tarihine kadar Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EGYO) hisse senedi verilmek suretiyle de yapılabilecektir. Dolayısıyla, 09.04.2010 tarihinden itibaren hisse senedi verilmek suretiyle ödeme yapılmayacaktır.
 • Hisse senedi talep edecek hak sahiplerinin T.C. Ziraat Bankası Şubeleri’ne bireysel olarak başvurmaları gerekmektedir. Hisse senedi talep edecek hak sahipleri T.C. Ziraat Bankasından hisse senedi hak sahipliğine ilişkin dekont alacaklardır. Hisse senedi ilmühaberlerinin hak sahiplerine teslimine ilişkin usul ve esaslar daha sonra Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından ilan edilecektir.
 • Hak sahibinin ölmüş olması halinde, veraset ilamına istinaden yapılacak ödemelerde yasal mirasçıların tümünün aslen / vekaleten birlikte müracaat etmeleri veya miras ortaklığına temsilci atanması gerekmektedir. İştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürüldüğüne dair mahkeme kararının ibraz edilmesi halinde ise hisse oranında ödeme yapılacaktır.
 • İlgili Kanun uyarınca Resmi Gazete de ilan tarihinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar Hazineye irad kaydedilir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir