İşçi Alacak ve Tazminatları

İsteğe bağlı sigortalılar 2012 yılında ne kadar prim ödeyecek?

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;
a) Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;
1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 29,55 TL x 30 x % 32 = 283,68 TL,
1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 192,08 TL x 30 x % 32 = 1.843,97 TL*,
1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 31,35 TL x 30 x % 32 = 300,96 TL ,
1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 203,78 TL x 30 x % 32 = 1.956,29* TL,

b) Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;
1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında ; 29,55 TL x 19 x % 32 = 179,66 TL,
1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; 31,35 TL x 19 x % 32 = 190,61 TL*,
prim ödeyeceklerdir.

Paylaşabilirsiniz