İnsan Kaynakları

İsa KARAKAŞ'ın Tercüman Gazetesi yazıları

Türkiye’nin işgücü planlaması açısından hayati öneme sahip proje: ‘Merikas’

ÜLKEMİZİN genç ve dinamik nüfusunun değerlendirilerek ekonomik kalkınmasını süratli bir şekilde tamamlaması ve dünyada ekonomik açıdan söz sahibi olabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Derneği AR-GE ve Proje Sorumlusu Mikail Giyik’in koordinatörlüğünde ‘Merkezi İşgücü Kayıt Sistemi’ (MERİKAS) adı verilen bir ulusal işgücü kayıt sistemi geliştirilmiştir.
Bu proje ile özet olarak, bireyin sahip olduğu meslek ile vatandaşlık numarasının eşleştirilmesi ile oluşturulan bir kodlama sistemi şeklinde tanımlanmaktadır.
MERİKAS ile Türkiye işgücü piyasasındaki bütün iş, meslek ve unvanların tespit edilerek idari kayıtlara geçirilmesini sağlamak ve bu kayıtları o mesleği fiili olarak icra eden her bir vatandaşın vatandaşlık numarası ile eşleştirilmesini sağlayarak işgücünün anatomisinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.
Meslek envanteri
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Derneği’nin yayın organı olan Sosyal Diyalog Dergisinin Akademik bölümünde tam metni yayınlanacak olan projeye ilişkin Raporda; Ulusal Meslek Sınıflandırma Sistemi’nden yararlanılması suretiyle Türkiye’nin meslek envanterinin ortaya çıkarılması ve bunun Merkezi İşgücü Kayıt Sistemi’nin oluşturulmasında kullanılmasına yönelik bir yol haritası göstermek için hazırlanacağı belirtilmektedir.
Türkiye’de mesleki bilgi kayıtlarının MERİKAS’ın oluşturulması için geliştirilmesi ve vatandaşların tamamının sisteme dahil edilerek insangücü planlamasına ilişkin bir başlangıç noktası görevi yapması öngörülmektedir.
Sistem nasıl işleyecek?
GÜNÜMÜZÜN gelişmiş ülkeleri, işgücü piyasalarını hayatın akışına bırakmış ülkeler değildir. Keza gelişmiş ülkeler işgücü piyasalarını, çalışma yaşamının tamamını, önceden belirlenen politikalar doğrultusunda yönlendirebilen ülkelerdir. Bunu mümkün kılan da, her türlü verinin, sağlıklı bir biçimde, belirli standartlarda ve güncel olarak kayıt altında tutulabilmesidir. Bu sayede insan gücü, eğitim ve işgücü planlamalarını, sağlıklı ve güncel verilerden çıkardıkları bilgilere dayanarak yapmaktadırlar.
Beşeri sermaye
RAPORDA bir ülkenin en büyük sermayesinin sahip olduğu beşeri sermaye olduğu vurgulanmaktadır. Zira insan olmadan diğer üretim faktörleri hiçbir anlam ifade etmemektedir. Türkiye, günümüzde işgücünün üretime katkısı açısından altın dönemini yaşamaktadır. Türkiye nüfusunun 2050 yılına kadar artması beklenmektedir. 2050 yılında 100 milyon olması tahmin edilen Türkiye nüfusunun bu tarihten itibaren ailelerin sahip olmak istedikleri çocuk sayısındaki düşüş nedeniyle, yaşlanma sürecine gireceği ve genç nüfusta önemli bir oranda düşüş olacağı tahmin edilmektedir. Nüfustaki bu olumsuz değişimin ekonomik ve sosyal sonuçları, bugünden geleceğe yapacağımız yatırımlar ile şekillenecektir. ABD’de Kamu İstihdam Kurumu elindeki verilere göre, ülkenin bugünkü istihdam yapısını belirleyip gelecek 10 yılı öngörebilmektedir. Bunun ötesinde teknolojik gelişmelerin ortaya çıkaracağı yeni meslekleri, bu mesleklere uygun eğitim planlamaları ile işgücü eğitimlerini sağlanabilmektedir.
Önerilen Sistem ile 10 yıllık perspektifte sektör ve meslek olarak istihdam haritaları çıkarılabilecek, İnsan gücü planlaması ile geleceği öngörmek ve insanımıza sahip çıkabilmek olanaklı hale gelecektir.
Gençlerin geleceği
ANILAN raporda ülke olarak, meslek seçme aşamasına gelen ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu gençlere, meslek tercihlerini, gelecekte ihtiyaç duyulan mesleki alanlarda yapabilmeleri için onlara projeksiyonlar sunulabilmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu amaçla; Türkiye’nin insan gücünün sadece ulusal değil, global düzeyde de organizasyonunu yapabilmesi için öncelikle ülke düzeyinde, yerel ve ulusal düzeyde, her sektörde icra edilen iş, meslek ve unvanları (kısaca meslek olarak ifade edilecektir.) tespit ederek Türkiye Meslek Envanterini ve dolayısıyla meslek haritasını belirlemelidir. Ülkemizin meslek envanterinin tespit edilerek Ulusal Meslek Sınıflandırma Sistemi(UMSS) kapsamına dahil edilerek Türkiye meslek profilinin ve envanterinin ortaya konulması ile ülke kaynakları daha etkin ve verimli kullanılabilecek ve ulusal ve uluslararası düzeyde kullanılabilecek bilgi üretilebilecektir.
Raporda işgücü piyasası ile ilgili politikalar oluşturabilmek için, iş piyasasının yerel, ulusal ve sektörel bazda tamamını görebilmek gerektiği belirtilmektedir. Ülke düzeyindeki işgücü piyasası yerelde çok farklı olabilir, hatta aynı ilin farklı ilçelerinde farklı iş piyasaları olabilir. Sistem, İşgücü piyasası bilgilerine yerel düzeyde ulaşılabilecek bir yapı getirecektir.
Mesleki işsizliğin önlenmesi
BAHSE konu çalışmada önümüzdeki 10 yıl içinde kaç mühendise, öğretmene, kaynakçıya, berbere, teknisyene vb. ihtiyacımız olduğunu planlayabilmemiz için gelecek 10 yılın fotoğrafını çekebilmeli, sektör ve meslek projeksiyonların sunulabilmesi gerektiği özelikle vurgulanmaktadır. Örneğin Marmara Bölgesinde, Tekstil Sektöründe önümüzdeki 10 yıl içinde Dikiş Makinesi Operatörlerine olan ihtiyacı bilebilmeliyiz, bu bilgilere ulaşacak bir Sisteme sahip olabilmeliyiz. Daha da ötesi sözkonusu meslek ile ilgili ortalama ücretlere ulaşabilmeliyiz. Gelecek 10 yılda kaç tane Öğretmene, Bilgisayar Mühendisine, Berbere, Odyometriste, Ziraat Mühendisine, İstatistikçiye, Dahiliye Uzmanına, Eczacıya, Tesisatçıya, Argon kaynakçısına, vb. ihtiyacımız olduğunu bileceğimiz bir Sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sorunları çözemez isek, mezun olduklarında işsizler sınıfına girecek ilk, orta ve yükseköğretim mezunlarının kaçınılmaz sonlarına seyirci kalmak kaçınılmaz bir son olacaktır. Bu, hem ekonomik hem de sosyal anlamda birey ve devlet için milli servetin israfı olduğu kadar, bedelini ülke olarak çok yüksek bedeller ile ödeyeceğimiz telafisi güç büyük bir sorun olarak uzun bir dönem boyunca gündemimizi oluşturacaktır.
Günün Sözü:
“ÜÇ kişiye acıyın: Cahiller arasındaki alime, zengin iken fakir düşene, hatırlı iken
itibarını kaybedene” Hz. Muhammed
İsa Karakaş/Tercüman Gazetesi
Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir