İş Sağlığı ve Güvenliği İsa KARAKAŞ Kitapları

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI & İHTİLAFLARI ile ÇÖZÜM YOLLARI

En çok sorulan sorular ve cevaplarıyla birlikte İLK Baskısı kısa sürede tükenen  “Uygulamalı İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI & İHTİLAFLARI ile ÇÖZÜM YOLLARI Kitabı” nın 3. Baskısı.

SGK, İş Sağlığı ve Güvenliği, TCK ve Borçları Mevzuatı açısından;

Örnekli-Açıklamalı-Form-Belge Örnekleri ve Güncel Yargı Kararları ile Donatılmış

İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI & İHTİLAFLARI ile ÇÖZÜM YOLLARI

Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay-Danıştay ve Anayasa Kararları Işığında;

 • Tüm Yönleriyle SGK İş Kazası-Meslek Hastalıkları Uygulamaları
 • İş Kazasından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
 • Meslek Hastalıklarından Doğan İhtilaflar ve Çözüm Yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
 • Türk Ceza Kanununa Göre Ölümlü ve Yaralanma İle Sonuçlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Cezai Yaptırım ve Sorumluluk
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Sorumluluk
 • İş Kazası Nedeniyle İşçiye Ödenen Tazminatın Vergi Karşısındaki Durumu
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK’ya İtiraz ve Dava Yolları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Dolayı SGK’nın Açacağı Rücu Davaları
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarından Doğan Destekten Yoksun Kalma Tazminatları
 • İş Kazası Halinde Genel Sağlık Sigortası Bağlamında Sorumluluk ve Rücu
 • İş Kazası ve MH’nın ÇSGB/SGK’ya Bildirilmesinin Usul ve Esasları İle
 • İş Kazası-Meslek Hastalıklarına İlişkin Diğer Hususlar

 

Avrupa Birliği ülkeleri arasında iş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden istatistiksel olarak ilk sıralarda bulunan ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamaları ve bu uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü hem işverenler hem çalışanlar açısından büyük öneme sahip bulunmaktadır.

İş kazası ve meslek hastalıkları sonucunda en kutsal olan insan hayatı sonu ermekte veya bedensel/ruhsal vücut bütünlüğünde geçici/sürekli sakatlık ve arızalar oluşmaktadır. Kaza/hastalığa maruz kalan işçi ve geçindirmekle yükümlü olduğu kişiler hem ekonomik hem de ruhsal açıdan etkilenmektedir.

Diğer yandan görünmez maliyetler bir yana SGK’nın rücu davaları, Türk Ceza Kanununa göre açılan davalar, Borçlar Kanununa göre açılan maddi ve manevi tazminatlar ile çalışanın ölmesi halinde açılan destekten yoksun kalma tazminatları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/SGK’nın ilgili birimlerince uygulanan idari para cezaları ve diğer yaptırımlar ile birlikte bu maliyetlere maruz kalan işyerlerinin mali dengesini sarsılmaktadır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının;

1-Sgk /Sosyal Güvenlik

2-İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku

3-Borçlar Kanunu İle

4-Türk Ceza Kanunu

Boyutları Bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının tüm yönleriyle çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile mümkün olacağından hareketle bu eser kaleme alınmıştır.

Kitabın emsallerinde diğer bir farklı özeliği ise iş kazası ve meslek hastalıkları uygulama ve uyuşmazlıkların hem idari (ÇSGB/SGK) hem de adli boyutlarıyla birlikte işlenmesidir. Bu bağlamda son derece basit-kolay anlaşılır bir sistematik ile;

Kavram ve genel esaslardan başlanarak örnek-açıklama ve form-belge örnekleri ile “İş Kazası-Meslek Hastalıkları” idari boyutundan Yargıtay aşamasına kadar tüm yönleriyle ilk defa bu eserde kapsamlı olarak ele alınmaya çalışılmıştır. Ayrıca mahkeme dilekçe örnekleri, Müfettiş ve Bilirkişi rapor örnekleri ile kitap zenginleştirilmiştir.

Kitap, baştan sona kadar kritik önemde bir çok emsal Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları ile donatılmıştır.

Bu eser;

 • Belirtilen konularla ilgili 1989 yılından beri süren üniversite, yüksek lisans ve doktora özel öğrenciliği eğitimim,
 • İş kazası-Meslek hastalıkları mevzuatını uygulayıcı ve denetleyici olarak 23 yılı aşkın SSK ve SGK (Sigorta) Başmüfettişliği mesleki tecrübelerim ile A Sınıfı İş Güvenliği Tecrübelerim,
 • En saygın 40 aşkın dergide 700’den fazla makale,
 • Üniversite ve diğer akademik ortamlarda sunulan bilimsel tebliğlerim,
 • İş sağlığı ve güvenliği/İş kazaları-meslek hastalıklarıyla ilgili çok sayıda konferans, sempozyum, seminer ve diğer eğitim çalışmalarım,
 • Ulusal çapta bir çok gazete yazarlığı,
 • Ulusal çapta bir çok TV-Radyo’da uzman konuk,
 • Çalışma ve sosyal güvenlikle ilgili olarak STK kurucusu ve başkanı olarak,

Tüm bilgi birikimim ve deneyimlerimi birlikte değerlendirilmesi isteği ile en önemlisi başta gelen görevimin eğitim ve rehberlik olduğu bilincinden hareketle hiçbir maddi kaygı duymadan kaleme alınmıştır.

Yayınevi: Aristo,Basım Tarihi: 2017 ,Basım Yeri: İstanbul,Kapak : Sert Kapak
Kağıt : İvory, 80gr,Sayfa Sayısı: 1360,Boyut: 16 x 24 cm.,Baskı: 3
ISBN: 9786058269675,Kavramlar : iş güvenliği, iş kazası,meslek hastalığı

İş kazaları ve meslek hastalıkları uygulamalarının; Sgk /Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı Ve Güvenliği/İş Hukuku, Borçlar Kanunu İle, Türk Ceza Kanunu boyutları bulunmaktadır. İş kazası ve meslek hastalıkları uyuşmazlıklarının tüm yönleriyle çözümü ancak bu 4 boyutuyla bir bütün olarak ele alınması ile mümkün olacağından hareketle bu eser kaleme alınmıştır.

Kitabın emsallerinde diğer bir farklı özeliği ise iş kazası ve meslek hastalıkları uygulama ve uyuşmazlıkların hem idari (ÇSGB/SGK) hem de adli boyutlarıyla birlikte işlenmesidir.

 

Ayrıntılı bilgi için: /WWW.isakarakas.com

is_kazasi_meslek_hastali_ihtilaflari_2

Paylaşabilirsiniz

2 thoughts on “İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI UYGULAMASI & İHTİLAFLARI ile ÇÖZÜM YOLLARI

 1. İsa Hocam Merhabalar Yaklaşık 2 yıldır C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak Antalya, Alanya İlçesinde çalışmaktayım 1 yıl Acemi İş güvenliği Uzmanlığı yaptım sayılır. Şuan Az da olsa Bir saha deneyimi ve mevzuatla ilgili bilgi sahibiyim. Kitaplarınızın içeriğinde İş Güvenliği Uzmanı olarak İSG Tespit tavsiye defterinin yazımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar içermekte mi ve Her sektöre ait öngörülen risk örnekleri bulunakta mı , örneğin Bir demir fabrikası yada beton fabrikası vb. Bilgilere ulaşırken yönetmelik yönetmelik arıyoruz yönetmelikler anlatılan bazı bölümlerde anlaşılmazlıklar olabiliyor kitaplarınızda buna yönelik net anlaşılır mıdır.
  Teşekkürler İyi çalışmalar

 2. İsa Hocam Merhabalar Yaklaşık 2 yıldır C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak Antalya, Alanya İlçesinde çalışmaktayım 1 yıl Acemi İş güvenliği Uzmanlığı yaptım sayılır. Şuan Az da olsa Bir saha deneyimi ve mevzuatla ilgili bilgi sahibiyim. Kitaplarınızın içeriğinde İş Güvenliği Uzmanı olarak İSG Tespit tavsiye defterinin yazımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar içermekte mi ve Her sektöre ait öngörülen risk örnekleri bulunakta mı , örneğin Bir demir fabrikası yada beton fabrikası vb. Bilgilere ulaşırken yönetmelik yönetmelik arıyoruz yönetmelikler anlatılan bazı bölümlerde anlaşılmazlıklar olabiliyor kitaplarınızda buna yönelik net anlaşılır mıdır.
  Teşekkürler İyi çalışmalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir